top of page


אחת מאבני היסוד בקריאה ובכתיבה היא הכרת הצלילים ותנועות הניקוד של אותיות הא-ב.

בעזרת המחשה ויזואלית (תומך זיכרון) קל יותר ללמוד ולתרגל את הכללים.

וכך לשפר בקלות ובמהירות את מיומנויות הלמידה.
 

הכנו לכם טבלת  תומכי זיכרון מקשרים לסימן הניקוד .
 מומלץ להדפיס את הקובץ ולתלות בחדר :)


 

בכל פעם ששוכחים את הצליל של התנועה, אומרים את המילה התומכת בזיכרון ושומעים את הצליל במילה.


 

קמץ-פתח - ניקוד התנועה נראה כמו קו. בתחילת המילה "קו" שומעים את הצליל A המתחיל בפתח בדומה לתנועה.

חיריק - הנקודות על גב החיפושית דומות לחיריק, המילה "חיפושית" מתחילה בחיריק, לכן בתחילת המילה שומעים את הצליל i.

חולם - הנקודה של החולם היא למעלה (בניגוד לשורוק) כמו האור שנמצא למעלה. המילה "אור" מתחיל בחולם ובצליל O.

צירי-סגול- תנועת הצירי דומה לעיניים. המילה עיניים מתחילה בצלילי E המילה משולש מתחילה בצליל E והסגול נראה כמו משלוש הפוך.

שורוק - הפופיק הוא באמצע הגוף, כמו הנקודה של השורוק הנמצאת באמצע האות ו'.  המילה פופיק מתחילה בצליל U - כמו השורוק.

קובוץ - המילה "קובייה" מתחילה בקובוץ ובצליל U כמו המספר שלוש בקובייה שנראה כמו הקובוץ.   

שווא - ללא תנועה, ללא צליל. בניגוד ליתר הצלילים השווא הוא ללא תנועה, לכן הוא בוכה. השווא נראה כמו דמעות.

טבלת תומכי זיכרון מתוקנת (3).png

 

לתרגול נוסף ממולץ לשלב את משחק הקלפים: אותוטו אני יודע!
המכיל את כל הידע הדרוש בשפה כהכנה לכיתה א' ובשנת הלימודים הראשונה.

סרגל__1_-removebg-preview.png
תנועות ותומכי זיכרון לאתר (6).png
bottom of page